Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Zmanjševanje bolniške odsotnosti zaposlenihZmanjševanje bolniške odsotnosti zaposlenih

08.10.2013


V sodelovanju z IZZO Slovenska Bistrica.

Bolniška odsotnost delodajalce po ocen

ZMANJŠEVANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH

 

Bolniška odsotnost delodajalce po ocenah stane skoraj 5% letne bruto mase plač, kar za srednje veliko podjetje, lahko to pomeni do 500.000 EUR/leto.

V zadnjem času je najpogostejši dejavnik za bolniške odsotnosti  stres na delovnem mestu, nizka motivacija in stimulacija,neustrezna usposobljenost za delo, odsotnost osebnega razvoja, slabi odnosi s sodelavci in vodjem. Ta bolniška odsotnost zaradi navedenih vzrokov se vidi kot kratkotrajna odsotnost z dela do 10 dni, kar je za delodajalca najdražje.

Če je v vašem podjetju več kot  3 do 5 % bolniške (odvisno od raznih dejavnikov) je že priporočljivo, da začnete razmišljati o pristopu, k zmanjšanju bolniške odsotnosti zaposlenih.

 

CILJ

Namen delavnice je, usposobiti vodje kadrovskih služb, oddelkovodje, skupinovodje in druge vodje, da z ustreznim načinom komuniciranja in s pravim pristopom vplivajo na delovne pogoje in ustvarjajo delovno vzdušje v skupinah tako, da se delavci po vrnitvi na delo tvorno, hitreje in učinkoviteje vključijo v delovni ritem in proces in da se v delovnih skupinah ne pojavljajo drugi vzroki za bolniške odsotnosti, razen zdravstvenih.

 

Razvoj kompetenc: načrtovanje, motivacija, zastavljanje in doseganje ciljev,

                                  upravljanje s konflikti, učinkovita komunikacija.

 

Vsebina :  

1.    Problematika bolniške odsotnosti.

2.    Različni vplivi in vzroki za bolniško odsotnost (pozitivna klima in dobri medsebojni odnosi, ….).

3.    Odstranitev najbolj motečih vplivov za nastanek bolniške odsotnosti.

4.    Bolniško odsotnost  s sistematskim delom lahko zmanjšamo – postavitev in cilji projekta.

5.    Postavljanje ciljev zmanjševanja in nadzor.

6.    Postavitev in faze projekta za krčenje bolniške odsotnosti.

7.    Filozofija pozitivnega mišljenja in zdravega načina življenja brez bolniške odsotnosti.

8.    Navodila za spremljanje bolniške odsotnosti.

9.    Funkcija vodstva in timov zmanjšanja bolniške odsotnosti.

10.  Postopek obravnave delavca z bolniško odsotnostjo – praktični primer.

11. Spremljajoča dokumentacija  - obrazci:

·         razgovor po končani bolniški odsotnosti

·         zapisnik obravnave

·         razgovor vodje z delavcem

·         kontrola bolniške odsotnosti.

 

 

Trajanje: 8 pedagoških ur.

 

Datum izvedbe

 

 

 

8. 10. 2013 od 12.00-20.00 ure

V  ceno je zajeto:

  -  strokovno predavanje in izvedba delavnice  za skupino

  -  potni stroški in dnevnica predavatelja in spremljevalca,

  -  skripta avtorja- prilagojena naročniku, za skupino do 15 udeležencev

  -  testi in delovni listi,

  -  evalvacijski listi in evidenca prisotnosti

  -  potrdila za vse udeležence.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Investicija v vaše znanje znaša 170,00 EUR z DDV. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5 dni pred izvedbo na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si.  Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške 

 


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com