Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Pravilna računovodska pripoznava sredstev ter davčni vidiki sredstev Pravilna računovodska pripoznava sredstev ter davčni vidiki sredstev

30.09.2013

pravilna računovodska pripoznava sredstev ter davčni vidiki sredstev 

Trajanje: od 12.00 h do 15.30 h

PREDAVATELJ: mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o. in Inštitut za poslovodno računovodstvo (IPR), član upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Je višji predavatelj za področje obdavčitve na Visoki šoli za računovodstvo. Objavlja članke v revijah Davčno finančna praksa, Denar, Poslovodno računovodstvo in Verlag Dashofer.

Namenjeno:

-       direktorji in vodje računovodstev,

-       knjigovodje osnovnih sredstev, proizvodnje in finančnih naložb,  

-       zaposlenci računovodskih servisov,

-       revizorji in poslovni svetovalci.

Vsebina:

Računovodski in davčni vidiki opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin

-       pogoji za pripoznavo osnovnega sredstva,

-       različni načini pridobitve osnovnega sredstva,

-       sredstva pridobljena ob prevzemu drugega podjetja,

-       posebnosti pripoznave naložbenih nepremičnin ter davčni vidiki naložbenih nepremičnin,

-       sredstva namenjena prodaji,

-       kasnejša vzdrževanja in/ali popravila osnovnih sredstev,

-       blagovne znamke in dobro ime kot sredstvo podjetja,

-       stroški raziskovanja in razvijanja,

-       značilnosti prevrednotenja opredmetenih in neopredmetenih sredstev,

-       davčni vidiki opredmetenih in neopredmetenih sredstev (prevrednotenje, pogoji za davčno priznavanje slabitev, odloženi davki pri prevrednotenju osnovnih sredstev, davčna amortizacija sredstev v primeru statusnih preoblikovanj, davčni vidiki stvarnih vložkov).

Računovodski in davčni vidiki finančnih naložb

-       štirje različni načini pripoznave finančnih naložb ter različni davčni učinki,

-       potreba po slabitvi finančnih naložb,

-       evidentiranje prejetih dividend,

-       davčni vidiki prodaje finančnih naložb,

-       davčni vidiki slabitev finančnih naložb in pogoji davčnega priznavanja teh odhodkov.

Računovodski in davčni vidiki terjatev in zalog

-       posebnosti pripoznave ter začetnega merjenja zalog,

-       davčni vidiki slabitev zalog, pogoj za davčno priznavanje stroškov slabitev,

-       računovodski in davčni pomen letnega popisa zalog,

-       posebnosti pripoznave terjatev,

-       presoja potrebe po slabitvi in/ali odpisu terjatev,

-       davčni vidiki slabitve terjatev, kako izpolniti vse pogoje za davčno priznavanje slabitev.

Odgovori na vprašanja udeležencev

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com