Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

DAVČNO POSLOVANJE JAVNEGA SEKTORJA DAVČNO POSLOVANJE JAVNEGA SEKTORJA

22.10.2013

DAVČNO POSLOVANJE JAVNEGA SEKTORJA

Termin: 22.oktober od 12.00 do 16.30 ure


PREDAVATELJ:
mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o. in Inštitut za poslovodno računovodstvo (IPR), član upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Je višji predavatelj za področje obdavčitve na Visoki šoli za računovodstvo. Objavlja članke v revijah Davčno finančna praksa, Denar, Poslovodno računovodstvo in Verlag Dashofer.

Namenjeno:

-       Računovodje, finančniki ter pravniki subjektov v javnem sektorju, v drugih nepridobitnih organizacijah ter državni upravi,

-       predstojniki subjektov javnega sektorja (direktorji, ravnatelji, vodje)

-       zaposlenci v računovodskih servisih, ki vodijo poslovne knjige za subjekte javnega sektorja,

-       revizorji in poslovni svetovalci.

Vsebina:

·         DDV v javnem sektorju in drugih nepridobitnih subjektih

o   Obvezna in prostovoljna identifikacija za DDV,

o   Različna davčna obravnava dejavnosti: oproščena, obdavčljiva in neobdavčljiva dejavnost društev (z vidika ZDDV-1)

o   Več načinov ugotavljanja odbitnih deležev vstopnega DDV (primeri)

o   Pomen višine transakcij med subjekti javnega sektorja – ali lahko ride celo do povečanja davčne osnove

o   Davčna obravnava prejetih subvencij in donacij,

o   Kako prejete subvencije in vplivajo na izračun odbitnega deleža vstopnega DDV,

o   Pravilno ravnanje po 76 a členu ZDDV-1 (denimo gradbene storitve) pri naročanju in prejemanju določenih storitev,

o   Posebnosti pri »prezaračunavanju« različnih dajatev in taks. 

·         DDPO v javnem sektorju in drugih nepridobitnih subjektih 

o   Kdo oddaja in kdo ne oddaja letnih obračunov DDPO v javnem sektorju in državni upravi ?

o   Pravilna uporaba Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti,

o   Davčna obravnava posojil in drugih transakcij med subjekti javnega sektorja,

o   Pravilna razmejitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti v nepridobitnih organizacij na konkretnih primerih prihodkov,

o   Koriščenje davčnih olajšav po ZDDPO-2 v nepridobitnih subjektih, pomen pojasnila DURS o tej problematiki

o   Pojasnila Davčne uprave RS o davčni obravnavi prejetih donacij in zaračunanih članarin.  

·         DOHODNINA TER PRISPEVKI v javnem sektorju in drugih nepridobitnih subjektih

o   Obdavčena in neobdavčena izplačila fizičnim osebam (zaposlenim in zunanjim sodelavcem), ali so sploh možna neobdavčena izplačila,

o   Kdaj in kako je mogoče neobdavčeno izplačati nadomestila stroškov sodelavcem nepridobitnih organizacij,

o   Davčna obravnava izplačil poslovodjem (vodjem) društev in ostalih nepridobitnih organizacij,

o   Poslovodja nepridobitnega subjekta, ki je hkrati tudi upokojenec – kako pravilno izvesti izplačilo dohodka,

o   Začasna in občasna dela upokojencev,

o   Pravilno obračunavanje bonitet zaposlencem in pogodbenikom,

o   Organiziranje nagradnih iger v nepridobitnih subjektih in pravilna obdavčitev.-     

PREDAVATELJ: mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o. in Inštitut za poslovodno računovodstvo (IPR), član upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Je višji predavatelj za področje obdavčitve na Visoki šoli za računovodstvo. Objavlja članke v revijah Davčno finančna praksa, Denar, Poslovodno računovodstvo in Verlag Dashofer.

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com