Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih prejemkov 1. in 2. delDavčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih prejemkov 1. in 2. del

26.09.2013

Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih prejemkov 1. in 2. del-26. in 30.9.2013 od 12.00-18.00 ure

 

 

Zaradi mnogih vprašanj in dilem računovodskih delavcev, ki se ukvarjajo z obračuni in knjiženji osebnih prejemkov, smo se odločili, da naredimo delavnico na temo, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše osebne prejemke, ki jih prejemajo zaposlenci. Če se tudi vi srečujete z določenimi dilemami ali ste morda začetnik v računovodstvu, vas vabimo, da se nam pridružite na naši kratki delavnici, na kateri vam bomo predstavili, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše obračune osebnih prejemkov in drugih prejemkov iz delovnega ali pogodbenega razmerja. Prav tako vam bomo predstavili vso potrebno davčno zakonodajo, ki jo morate upoštevati pri obračunu osebnih prejemkov.

 

Vsak, ki obračunava stroške dela mora biti zelo ažuren, ter mora slediti pravilom, ki so dorečena za vsako vrsto obračuna in izplačila svojim zaposlencem ali zunanjim partnerjem (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, sejnine ipd.).  Pomembno je, da vemo, kako in kdaj je potrebno izpolniti in oddati iREK obrazce.

 

Cilj naše delavnice, ki je z vsebino pred vami, je ponuditi strokovno praktično delavnico, na kateri vam bomo ponudili osnovna znanja in informacije s področja razumevanja in  obračuna plač ter njihovega poročanja. Prav tako boste izvedele, kakšne so davčne posledice različnih obračunov plač ali drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

 

 

 

Vsebina delavnice - 1. del:

 

1.            Obračun plače zaposlencev (z enim ali več delodajalci)

2.            Rezidenti in nerezidenti

3.            Bolniška odsotnost

4.            Regres za letni dopust

5.            Prevoz na in z dela, regres za prehrano, terenski dodatek, ločeno življenje

6.            13. plača oz. božičnica

7.            Obračun stroškov službenih potovanj (doma in tujina)

8.            Podjemne pogodbe

9.            Pogodbe o avtorskem delu (z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci)

10.        Davčni vidik obračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

11.        Odgovori na vprašanja in reševanje praktičnih primerov

 

Trajanje:    6  ur.

 

Vsebina delavnice - 2. del:

 

 

 1. Delo na daljavo
 2. Sejnine
 3. Odpravnine (operativni razlog, nesposobnost, upokojitev)
 4. Jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč
 5. Pogodbe o poslovodenju (v večosebni in enoosebni družbi)
 6. Pogodbe s prokuristi
 7. Malo delo, kratkotrajno delo, osebno dopolnilno delo
 8. Štipendije (študij doma ali v tujini)
 9. Začasno in občasno delo upokojenih oseb
 10. Nagrade dijakom in študentom na praktičnem izobraževanju
 11. Davčni vidik drugih osebnih prejemkov
 12. Odgovori na vprašanja in reševanje praktičnih primerov

 

Trajanje:    6  ur.

 

 

NA DELAVNICO OBVEZNO PRIDITE S KALKULATORJI !

 

Namen delavnice:

 

·               seznanili vas bomo z vsebino in vrstami izplačil osebnih prejemkov zaposlencev

·               prikazali vam bomo vknjižbe, kako se osebni prejemki knjižijo v poslovne knjige pri delodajalcu

·               prikazali vam bomo obračune za vse oblike osebnih prejemkov zaposlencev

·               seznanili vas bomo o povračilih stroškov na službenih potovanjih

·               seznanili vas bomo z davčno in računovodsko zakonodajo s področja obračunov osebnih prejemkov zaposlencev

·               seznanili se boste z REK obrazci

·               predstavili vam bomo vrste bonitet in kakšen vpliv imajo na delodajalca in delojemalca z davčnega vidika

 

Delavnica je namenjena:

 

·      samostojnim podjetnikom

·      vodjem računovodskih servisov

·      računovodskim in knjigovodskim delavcem

·      začetnikom v računovodstvu

 

Delavnico bo vodila mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je strokovnjakinja na področju financ, računovodstva in davkov. Prav tako je samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah s področja financ, računovodstva in davkov.

 

Kotizacija:

Investicija v vaše znanje znaša ZA ENO DELAVNICO 120,00 EUR + 22% DDV za na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja in osvežilne napitke. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 23. septembra 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si, najkasneje do 24. septembra 2013. Primorebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com