Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Ugotavljanje bonitete poslovanja s pomočjo analize računovodskih izkazov-Ugotavljanje bonitete poslovanja s pomočjo analize računovodskih izkazov-

13.11.2013

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. 

Ugotavljanje bonitete poslovanja s pomočjo analize računovodskih izkazov - 13. novembra 2013 od 12.00 - 18.00 ure

 

 

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.


Naloge računovodskih delavcev je, da znajo pravilno sestaviti računovodske izkaze in uporabiti pravilne metode vrednotenja. Zelo pomembno je, da finančni delavci znajo razumeti računovodske izkaze in s pomočjo bilance stanja in izkaza denarnih tokov znajo sprejemati pomembne in včasih tudi tvegane finančne odločitve. Pomembno je, da znajo finančni delavci narediti operativne načrte denarnih tokov že med letom (mesečno – jih načrtovati, analizirati in ugotavljati vzroke odmikov ter sprejemati poslovne odločitve, za njihovo odpravo, predvsem, če imajo negativen vpliv na poslovanje in doseganje denarnega toka). Pomembno je, da naredijo takšne načrte denarnih tokov, ki bodo najbolj prepričale banke in druge financerje.

 

Vprašamo vas: »Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze, ali veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih, poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja,...?«, če odgovori niso pritrdilni nič narobe, zato vas z veseljem vabimo, da se udeležite našega seminarja oz. delavnice, kjer vas bomo seznanili in naučili vse, kar se iz računovodskih poročil razbere in razume, prav tako vas bomo opozorili na pasti in nevarnosti. 

 

Na vse ta naloge in vprašanja bomo znali odgovoriti, če bomo znali ugotoviti boniteto in vpliv denarnega toka na naše poslovanje. Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti ter s tem znižujemo tveganje denarnega poslovanja.

 

Cilj našega kratkega seminarja, ki je z vsebino pred vami, je ponuditi strokovno praktičen seminar, na katerem vam bomo ponudili osnovna znanja in informacije s področja načrtovanja, analiziranja, branja in razumevanja operativnih finančnih načrtov in ugotavljanja denarnega toka, ki je usodnega pomena za nadaljnji obstoj, razvoj in poslovanje vsakega podjetja in podjetnika.

 

Vsebina seminarja:

 

 • Priprava vsebin računovodskih, poslovnih in letnih poročil
 • Informacije iz računovodskih izkazov, poslovnih in letnih poročil
 • Kdo so uporabniki računovodskih informacij in kakšne informacije jim posredujemo?
 • Predstavitev ključnih pojmov iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov
 • Kako ugotovimo boniteto poslovanja s pomočjo računovodskih izkazov?
 • Kdaj in zakaj je pomembno dolgoročno in kratkoročno finančno načrtovanje pri poslovanju in kakšen je lahko vpliv na poslovne odločitve ?
 • Pomen in vsebina finančne analize
 • Uporaba, pomen in komentarji povezani z izračuni finančnih in računovodskih kazalnikov poslovanja (likvidnost, solventnost, donos, ekonomičnost, dodana vrednost, kapitalska ustreznost, zadolženost, investicijska sposobnost, ipd.)
 • Ugotovitev denarnega toka, njihov vpliv na uspešnost poslovanja na kratek in dolgi rok
 • Priprava načrta denarnega toka za banke in financerje

 

 Trajanje:    6  ur

 

Namen seminarja:

 • udeležencem bo predstavljena vsebina računovodskih izkazov in pomen njihovih informacij za nadaljnjo poslovno odločanje,
 • udeleženci bodo spoznali razliko med računovodskim, poslovnim in letnim poročilom,
 • udeleženci bodo znali izračunati optimalno in pravilno strukturo financiranja in sestave premoženja, 
 • udeležencem bo predstavljena praktična vsebina, načrtovane postavke in analiziranje kategorij iz izkaza denarnih tokov,
 • udeleženci bodo spoznali pomen in vpliv izkaza denarnih tokov na vsakodnevne poslovno – finančne in komercialne odločitve
 • udeleženci bodo spoznali in znali izračunati pomembne kazalnike, ki izvirajo iz izkaza denarnih tokov, kateri zanimajo financerje.

 

Seminar je namenjen direktorjem manjših in srednje velikih podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem financ in računovodstev, vodjem računovodskih servisov, finančnim analitikom.

 


Seminar poteka v obliki delavnice zato imejte zraven kalkulatorje.

 

Predavanje bo vodila mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter zasebna višja predavateljica s področja ekonomike, financ, računovodstva in davkov.

 


Kotizacija:

Investicija v vaše znanje znaša 120,00 EUR + 22% DDV za na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja in osvežilne napitke. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10. novembra 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si, najkasneje do 11. novembra 2013. Primorebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com