Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Razumevanje in knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov    Razumevanje in knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

16.09.2013

Vsem, ki delate v računovodstvih in knjigovodstvih in bi želeli svoja osnovna znanja podkrepiti in razširiti z dodatnimi znanji s področja teorije in prakse računovodstva.

Razumevanje in knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov


Termini: 16., 18., 23. in 25.9.2013 od 12.00-18.00 ure

 

 

Vsem, ki delate v računovodstvih in knjigovodstvih in bi želeli svoja osnovna znanja podkrepiti in razširiti z dodatnimi znanji s področja teorije in prakse računovodstva, vas vabimo, da se nam pridružite in se udeležite naše delavnice »Poglobljeno razumevanje in knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov«.

Spoznali bomo zahtevnejše primere poslovnih dogodkov, ki se pojavljajo v praksi in vas seznanili in prikazali najpogostejše napake, ki se pri knjigovodenju in računovodenju v praksi dogajajo in jih nadzorni organi (revizorji in inšpektorji) odkrijejo.

računovodstvih in knjigovodstvih in bi želeli svoja osnovna znanja podkrepiti in razširiti z dodatnimi znanji

 

Vsebina šole:

 

1.            Dolgoročna sredstva

2.            Naložbene nepremičnine

3.            Finančne naložbe

4.            Zaloge (materiala, trgovskega blaga, proizvodov, nedokončane proizvodnje)

5.            Obračun proizvodnje

6.            Terjatve

7.            Kratkoročne razmejitve (aktivne, pasivne)

8.            Kapital

9.            Ustanovitev družbe

10.        Vstop in izstop družbenikov

11.        Rezervacije

12.        Prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta

13.        Subvencije, donacije

14.        Nakup in odprodaja premoženja

15.        Posebnosti vodenja računovodstva pri samostojnem podjetniku

16.        Primeri najpogostejših napak

17.        Odgovori, reševanje ter knjiženje primerov, ki jih zastavijo udeleženci

 

Namen delavnice:

 

·               seznaniti udeležence z zahtevnejšimi knjižbami poslovnih dogodkov

·               spoznati kako se naredi obračun poslovanja v proizvodnem podjetju

·               seznaniti udeležence z najpogostejšimi napakami pri razumevanju in knjiženju poslovnih dogodkov

·               dati odgovore in rešitve na vprašanja udeležencev.

 

Delavnica je namenjen:

 

·      računovodjem malih podjetij,

·      vodjem računovodskih servisov,

·      knjigovodjem pri samostojnih podjetnikih,

·      vsem računovodskim delavcem.

 

Delavnico bo vodila mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva ter avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov.

 

Kotizacija in plačila:

Investicija v vaše znanje znaša  ZA ENO PREDAVANJE 120,00 EUR + 22% DDV za na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja in osvežilne napitke. Pri vsakem naslednjem predavanju vam priznamo 10 % popust.  

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 12. septembra 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si, najkasneje do 12. septembra 2013. Primorebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.

 

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com