Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Predstavitev ustanovitve podjetja v Avstriji in NemčijiPredstavitev ustanovitve podjetja v Avstriji in Nemčiji

18.06.2013

Predstavitev število pravnih vprašanj in odgovorov za poslovanje na avstrijskem in nemškem trgu, kot predstavitev in druge.

Predstavitev ustanovitve podjetja v Avstriji in Nemčiji

Seminar vsebuje:

Predstavitev število pravnih vprašanj in odgovorov za poslovanje na avstrijskem in nemškem trgu, kot predstavitev: 

- katere pravnoorganizacijske oblike pozna avstrijsko in nemško pravo, 

- kaj je GmbH, kdo je lahko ustanovitelj GmbH in kdo je lahko družbenik GmbH, kdo odgovarja za obveznosti GmbH, 

- kaj je družbena pogodba, kako se lahko družbena pogodba GmbH spremeni, 

- kakšno je lahko ime firme GmbH, kakšno je lahko področje dejavnosti GmbH, ali je za GmbH potrebno obrtno dovoljenje, kakšna je višina osnovnega kapitala in osnovnih vložkov v GmbH, kako visoki so ustanovitveni stroški GmbH in pristojbina za vknjižbo GmbH,  

-kdo je lahko poslovodja GmbH in kdo poslovodjo imenuje, katere so naloge poslovodje GmbH, kdaj odgovorja družbenik GmbH, kdaj odgovarja poslovodja GmbH, kaj je potrebno za ustanovitev GmbH, kateri dokumenti so potrebni za vpis GmbH v register trgovskih firm, kaj potrebujemo pred vpisom GmbH v sodni register, kaj je vse potrebno priložiti prijavi za vpis GmbH v sodni register, 

- kaj naredimo po vpisu GmbH v sodni register, katere organe upravljanja mora imeti GmbH, kako je z glasovanjem in odločanjem v GmbH, kakšna poročila se objavljajo in kje, ali so poslovni deleži GmbH prenosljivi, kako oziroma kdaj GmbH preneha, katere so prednosti GmbH, 

- katere so slabosti GmbH, ali je lahko sedež podjetja – podružnice v Avstriji/Nemčiji, ali mora biti podružnica vpisana v sodni register, kje se vloži predlog za vpis podružnice v trgovinski register, kaj mora biti priloženo prijavi za vpis slovenske podružnice v sodni register v Avstriji/Nemčiji, kako prijavim podružnico v Avstriji/Nemčiji, kako prijavim poslovodjo podružnice v Avstriji/Nemčiji, ali se podružnica lahko ukvarja z obrtjo, kaj se nasploh splača, odpreti podjetje ali podružnico v Avstriji/Nemčiji, 

- kako je z izvozom v Avstrijo/Nemčijo, kateri so perspektivni sektorji za izvoz in investicije v Avstriji/Nemčiji, kak je pravna podlaga izvoznega postopka, kje je kraj izvoznega carinjenja, katere dokumente je potrebeno predložiti izvozni deklaraciji, 

- ali lahko primerjamo posamezne statusne oblike s slovensko zakonodajo, »Einzelunternehmer« - samostojni podjetnik posameznik, kdo je lahko podjetnik posameznik, 

- kako nastane podjetje samostojnega podjetnika (ustanovitev prijava obrti), kdaj ne gre za opravljanje obrtne dejavnosti, kaj je potrebno prijaviti in kako, kaj je potrebno priložiti pisni prošnji za prijavo obrti, kdo izda obrtno dovoljenje, za kaj odgovarja samostojni podjetnik, 

- ali samostojni podjetnik potrebuje obrtno dovoljenje, ali se samostojni podjetnik vpiše v trgovinski register (ali je torej potrebna registracija) in ali ima lahko firmo, ali je samostojni podjetnik socialno zavarovan, katere prednosti ima »Einzelunternehmer«, katere so slabosti »Einzelunernehmer«, če sem obrtnik, kako prijavim obrt in komu, 

- pod kakšnimi pogoji lahko kot Slovenec izvršujem obrt v Avstriji/Nemčiji, kdaj lahko začnemo opravljati obrt, katere dejavnosti lahko opravljam brez obrtnega dovoljenja, kaj je potrebno za prijavo obrti, kdo lahko izvršuje obrt po obrtnem pravu v Avstriji in Nemčiji, »Aktiengesellschaft« (AG) – delniška družba, kateri so organi AG, ali lahko primerjamo GmbH z AG, katere so prednosti AG, katere so slabosti AG, »Europäische Gesellschaft« - evropska družba (»Societas Europea« - SE), 

-kaj razumemo pod pojmom pogodba, kdaj je pogodba sklenjena, katere so bistvene sestavine pogodb in v kakšni obliki se sklepajo, ali so v pogodbi nujna tudi določila o reševanju sporov, na kaj moram biti pozoren, ko sklepam pogodbo z avstrijskim/nemškim partnerjem, kaj storiti, če avstrijski/nemški partner ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, kaj je menica, kaj je ara, 

- kakšna je razlika med prodajno in kupno pogodbo, kaj je pogodba o trgovinskem zastopanju, kakšne so obveznosti prevoznika po pogodbi o prevozu stvari v cestnem prometu, kaj je špediterska pogodba in kaj so špediterski posli, kaj je skladiščna pogodba in kaj skladiščnica, prevozne klavzule, vsebina incoterms, 

- kakšne so obveznosti kreditojemalca pri bančni kreditni pogodbi, kaj je dokumentarni akreditiv, kaj pomeni pravica do prostega pretoka storitev, kdo lahko opravlja čezmejne storite, kakšen je položaj fizičnih in pravnih oseb s sedežem v Sloveniji, katere so konkretne omejitve za slovenska podjetja (fizične in pravne osebe) pri opravljanju storitev v Avstriji/Nemčiji, 

-kaj je storiti pred pričetkom opravljanja čezmejnih storitev, katero pravo velja v primeru zaposlovanja delavcev, kdaj lahko delodajalec napoti delavca na delo v Avstrijo/Nemčijo (pravna podlaga), 

-ali so sestavine pogodbe o zaposlitvi različne, če gre za napotitev na delov v Avstrijo/Nemčijo, ali lahko delavec odkloni napotitev na delo v Avstrijo/Nemčijo in v katerih primerih,  po katerih predpisih mora delodajalec zagotoviti pravice delavcem, kako se določa plača in drugi prejemnki delavcu, po katerih predpisih se določa delovni čas delavcem, ali imajo pri zaposlovanju v Avstriji/Nemčiji slovenski državljani enake pravice kot Avstrijci/Nemci, ali so določeni mednarodni standardi v zvezi z zaposlovanjem v tujini, ali morajo slovenski državljani imeti za zaposlitev pri slovenskem delodajalcu v Avstriji/Nemčiji delovno dovoljenje, kakšen je postopek zaposlovanja naših državljanov v Avstriji/Nemčiji, kakšne akte mora delodajalec izdati delavcu, ki je slovenski državljan in dela v Avstriji/Nemčiji, da se lahko zaposli, ali slovenski državljan lahko opravlja dela v Avstriji/Nemčiji po pogodbi o delu (civilnopravnem razmerju), ali je slovenski državljan, ki je zaposlen v Avstriji/Nemčiji lahko včlanjen v avstrijski/nemški sindikat, kateri predpisi veljajo za slovenskega delavca, ki dela pri slovenskem delodajalcu, ki ima registrirano družbo ali s.p. v Avstriji/Nemčiji – avstrijski/nemški – ali slovenski, katere dokumente rabim, če pošljem delavca na delo v Avstrijo/Nemčijo, kakšen je davčni sistem v Avstriji/Nemčiji, kateri so najvažnejši davki iz vidika podjetnikov, kakšna je obdavčitev pri ustanovitvi novega podjetja, katere dajatve mora podjetnik plačevati, kakšna je obdavčitev osebnih družb, kako se obdavči družabnik (davek na dohodek, tarifa), kateri koraki so pri obdavčevanju potrebni, kako se pridobi davčna številka, kako se v Avstriji/Nemčiji plačujejo davki, kakšna je organizacija davčnih uradov v Avstriji/Nemčiji, kakšne so davčne olajšave za podjetnike, davek na dodano vrednosti, ali mora podjetnik vedno plačevati DDV, kaj pomeni izraz »vstopni davek« (Vorsteuer), v kakšni obliki se plačuje DDV, kdo potrebuje DDV-identifikacijsko številko (UID-številko), davek na plačo v Avstriji/Nemčiji, višina dodatnih stroškov, povezanih s plačo (»Lohnnebenkosten« v Avstriji in Nemčiji), pogodbe o dvojnem obdavčenju.


Potrobneje se bo prestavila avstrijska in  nemška gospodarska zbornica in njihova podpora pri ustanovitvi podjetja, predstavitev značilnosti avstrijske in nemške kulture in značilnosti pogajanj na obeh trgih.


Predavateljica: Danielle Kollmann, podjetnica, katera je živela več kot 20 let v Avstriji in ima slovenske korenine.


Trajanje: 4 ure, Cena: 78,00+DDV

Čas: od 12.00-15.30 ure


KOTIZACIJA IN PRIJAVE


Investicija v vaše znanje znaša 78,00 EUR + 20% DDV  na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke.  Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 15. junija 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 15. junija 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com