Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Spremembe na področju delovne zakonodaje (novosti ZDR) ter pri obračunavanju prispevkov (ZPIZ-2)Spremembe na področju delovne zakonodaje (novosti ZDR) ter pri obračunavanju prispevkov (ZPIZ-2)

06.06.2013

Z 12.4.2013 sta začela veljati nov  

Spremembe na področju delovne zakonodaje (novosti ZDR) ter pri obračunavanju prispevkov (ZPIZ-2)

 

Termin: 6.6.2013, od 9 h do 14 h (vključena tudi vprašanja udeležencev)

 

Z 12.4.2013 sta začela veljati nov  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in novela Zakona o trgu dela (ZUTD). Obe novosti na trgu dela prinašata precejšnje spremembe in pomenita spremembo pravnega okvira za urejanje delovnih razmerij. Na seminarju bomo predstavili izkušnje prvih dveh mesecev ter udeležence opozorili na pomembne pasti.

 

Spremembe ZDR je pomembna z vidika fleksibilnosti urejanja delovnih razmerij, stroškov dela in poenostavitve postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi. Noveli uvajata nove institute, kot je denimo čakanje na delo, pogodbo v pogodbi o zaposlitvi, pojem in zaščito ekonomsko odvisnega delavca, novo ureditev vodilnih delavcev. Novela daje tudi nove pristojnosti svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku in večjo moč sindikata preko sklepanja kolektivnih pogodb. Sklepanje pogodb o zaposlitvi bodo tudi dražje., torej   ne gre spregledati tudi področja stroškov dela. Ob tem je nujno tudi povezano spoštovanje določil novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 

Nekaj poudarkov iz seminarja:

 

1.      Spremembe pri sklepanju pogodb

-          Zaposlitev za določen / nedoločen čas

-          Dražje zaposlovanje za določen čas  - do 5 x

 

2.      Razporeditev na drugo delovno mesto in postopki

3.      Na kaj moramo paziti pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

-          Sporazumno prenehanje pogodb o zaposlitvi

-          Odpovedni roki, krajši, odpravnine, kako bo z obdavčitvijo

-          manj administriranja pri vodenju evidenc

 

4.       Plača in drugi prejemki

-          Pisni obračun plače verodostojna listina za izvršbo

5.      Pomembne delovno pravne novosti prenovljenega Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)

6.      Uvedba dajatve po ZUTD-A (za občasna in začasna dela)

 

7.      Obremenitev odpravnin z davki in prispevki po novem na praktičnih primerih

 

8.      Uvedba termina »ekonomske odvisnosti« samozaposlene osebe, na kaj bomo morali biti pozorni pri poslovanju s podjetniki

  1. Delovno razmerje in prispevki
  2. Različne zavarovalne podlage po ZPIZ-2
  3. Posebnosti zavarovanja pri zasebnikih, dopolnilni dejavnosti, družbenikih, poslovodjih, upokojencih,
  4. Status enoosebnega družbenike (prehodi iz podlage 040 v 01, na podlagi določil ZDR-1)
  5. Nujna ureditev statusa upokojencev in študentov v letu 2013

 

 

O predavateljih:

 

Simona Štravs,  univ. dipl. prav., je direktorica družbe DEPS CONSULTING, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje, d.o.o., Jesenice predsednica  in davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije , ki se s tovrstno problematiko v vsakdanji praksi srečuje in jo tudi rešuje. Tesno je vpeta v davčno problematiko povezano s podjetništvom in davčnim sistemov v Sloveniji.

V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Kot praktik in  uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov, med zadnjimi najpomembnejšimi izdanimi »Prenos dejavnosti in preoblikovanje samostojnega podjetnika   v gospodarsko družbo«  in priročnika  “Davki  enostavno in jasno”.

 

Mag. Dejan Petkovič, Abeceda Svetovanje d.o.o, je davčni svetovalec z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 18 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davkov ter je habilitiran visokošolski predavatelj. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Verlag Dashofer, Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

 

Kotizacije in prijave:

Investicija v vaše znanje je 157,00 EUR + 20% DDV na udeleženca pri 7-12 udeležencev,  vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 1. junija 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov 
info@pira.si najkasneje do 1. junija 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.   


 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com