Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Učinkovita izvedba postopka oddaje javnega naročilaUčinkovita izvedba postopka oddaje javnega naročila

14.05.2013

Udeleženci seminarja bodo izvedeli, kako pripraviti dobro razpisno dokumentacijo oziroma kako oddati popolno ponudbo.

Program seminarja »Učinkovita izvedba postopka oddaje javnega naročila«


Kdaj? 14.maja 2013 od 10.00-15.00 ure na Agenciji Pira Murska Sobota

Udeleženci seminarja bodo izvedeli, kako pripraviti dobro razpisno dokumentacijo oziroma kako oddati popolno ponudbo. Poudarek seminarja bo na novostih, kot jih je vnesla novela ZJN-2D in predvsem na tem, kako in kdaj je posamezne institute primerno določiti in katera ravnanja so se v praksi izkazala za problematična ter se jim je zato bolje izogniti. Ker je predavateljica dobra poznavalka pravne prakse Državne revizijske komisije bodo na seminarju prikazani primeri s prakse, udeleženci pa bodo prejeli tudi vzorce dokumentov, ki so zahtevani s spremembo ZJN-2D.


Priprava na postopek oddaje javnega naročila

 • Določitev ocenjene vrednosti
 • Uporaba strokovnega dialoga
 • Nove mejne vrednosti za posamezne postopke in objave
 • Odprti postopek
 • Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
 • Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
 • Konkurenčni dialog (kdaj ga je resnično smiselno izvesti)
 • Postopek s pogajanji (prednost in slabosti novele ZJN-2 D)
 •  »Omejitve« pri sklenitvi aneksov in integriteta v javnem naročanju
 • Naročilo male vrednosti
 • Pravilna uporaba okvirnega sporazuma

Vpliv ZJN-2D na vsebino razpisne dokumentacije

 • Sklep o začetku postopka (kaj mora vsebovati)
 • Priprava razpisne dokumentacije
 • Enotni informacijski sistem
 • Nova delitev obveznih in izbirnih pogojev
 • Določitev finančnih zavarovanj

Preveritev in ocenjevanje ponudb ter sprejem odločitve o oddaji javnega naročila

 • Predložitev in odpiranje ponudb
 • Pregled in ocenjevanje ponudb
 • Spremembe pri dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe
 • Spremembe pri institutu neobičajno nizke cene (prednosti in slabosti novosti)
 • Odločitev o oddaji javnega naročila (vzorec obvestila)
 • Objava obvestila o oddaji javnega naročila in končno poročilo (vzorec)

Spremembe glede kazenskih določb

 • Pojasnilo novih prekrškov

Odgovori na vprašanja.

Predavateljica:

 

 

Milena Basta Trtnik, univ.dipl.prav., direktorica Bonorum d.o.o., si je z delom svetovalke na Državni revizijski komisiji pridobila bogate izkušnje na javnonaročniškem področju. Je strokovnjakinja s področja javnih naročil, predavateljica in avtorica večih strokovnih člankov

Kotizacije in prijave:

Investicija v vaše znanje znaša za posamezni tečaj je 120,00 EUR + 20% DDV za plačilo 144,00 EUR
na udeleženca pri 7-12 udeležencev,  vključuje organizacijo delavnice, gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10. maja 2013 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri Hypo banki, številka SI56 3300 0000 4435 704, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov
info@pira.si najkasneje do 10. maja 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške.   


Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com