Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

31.08.2020

Informacije o razpisu so pripravljene na podlagi napovedi razpisov v okviru Programa razvoja podeželja, zato se lahko pogoji za razpis spremenijo.

Namen in cilji

Cilj razpisa je zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

 

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • dodajanje vrednosti lesu;
 • lokalna samooskrba;
 • turizem;
 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • socialno varstvo;
 • ravnanje z organskimi odpadki;
 • pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

Upravičenci

Upravičenec do podpore je lahko:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik ali
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij.


Vrsta podpore
Nepovratna sredstva

Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let.

 

Krediti

 • Predvidevajo se garancije za kredite, s katerimi bodo končni prejemniki lažje pridobili finančne vire za rast, razvoj in izboljšanje tekočega poslovanja.
 • Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe oz. projekta, pri čemer med upravičene stroške spadajo tako stroški naložb kot tudi stroški obratnih sredstev.

Kreditni pogoji:

- Kredit, zavarovan z garancijo, lahko znaša do 100% upravičenih stroškov projekta.
- Višina garancije lahko znaša do največ 80% zneska kredita.

 

Objava

Informacije o razpisu so pripravljene na podlagi napovedi razpisov v okviru Programa razvoja podeželja, zato se lahko pogoji za razpis spremenijo.

 

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com