Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-202JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-202

16.05.2022

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.


Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali 
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Kot MSP šteje mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

 

Posebni pogoji za prijavitelje:

  • Prijavitelj je na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis zaposloval vsaj eno (1) osebo
  • Sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis.
  • Prijavitelj se mora mednarodnega sejma v tujini udeležiti kot samostojni razstavljavec
  • Prijavitelj se na posamezni rok javnega razpisa lahko prijavi samo z eno (1) vlogo, v kateri lahko navede le eno (1) operacijo.

Pogoji za operacijo so:

  • Operacija po tem javnem razpisu predstavlja individualni nastop prijavitelja na enem (1) mednarodnem sejmu v tujini.
  • Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
  • Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
  • Velikost razstavnega prostora mora biti vsaj 5 m2 . V kolikor bo razstavni prostor večji kot 120 m2, se upošteva 120 m2

Upravičeni stroški:
Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2 ) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini. (Primer: v primeru 5 m2 najetega prostora, znaša vrednost upravičenih stroškov do sofinanciranja za vzhodno regijo: 7.518,70 EUR, zaprošena višina sredstev za sofinanciranje pa: 5.639,03 EUR).

 

Upravičeni stroški in znesek sofinanciranja se izračuna na podlagi določene formule, ki obsega m2 razstavnega prostora in sedež glede na regijo.

 

Merila za ocenjevanje vlog se izračunajo na podlagi spodnjih kriterijev:
Merilo 1: Prvi vstop na tuje trge
Merilo 2: Bonitetna ocena prijavitelja
Merilo 3: Registrirana lastna blagovna znamka
Merilo 4: Mednarodni potencial sejma

 

Roki in načini prijave na JR:

 

Več informacij: tukaj

 

Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com