Seminarji, izobraževanja in delavnice - Agencija Pira
Aktualni seminarji in izobraževanja

Prejemajte aktualna obvestila o seminarjih na vaš e-naslov:

Tečaji

Kako ustvariti pozitivno delovno klimo ter maksimirati učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu?

Kako ustvariti pozitivno delovno klimo ter maksimirati učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu?
Želite strast, proaktivnost, kreativno razmišljanje, timsko delo, podjetništvo in zavzetost? 
a
Potrebno je preseči tradicionalne metode vodenja, ki so zasnovane za optimizacijo, nadzor, predvidljivost, depersonalizacijo in nespremenljive procese. Metode korenčka in palice je potrebno nadomestiti z metodami coachinga in voditeljstvom na temeljih nevroznanosti. 
a
V petek, 27.9.2019 v Murski Soboti od 9.00 do 15.30 ure.
 
Osnovni namen dobre organizacijske klime je celostni razvoj in usmerjanje celotnega poslovnega sistema ter vseh njegovih članov v želeno smer. 
Elementi, ki oblikujejo organizacijsko klimo so interakcije med ljudmi, zadovoljstvo zaposlenih, lojalnost, počutje na delovnem mestu, sodelovanje in timsko delo, solidarnost, zavedanje namena delovanja in avtonomnost.
Učinkovito reševanje problemov je v okolju pozitivne delovne klime samoumevno. Zaposleni se ne borijo med sabo, da bi rešili problem. Skupaj se borijo proti problemom in skupaj zmagajo.
a
Namen delavnice je predstaviti udeležencem moderne metode za vzpostavljanje dobre organizacijske klime in dvigovanja zavzetosti zaposlenih. Globalno je zavzetih samo 15% zaposlenih (Gallup) zato lahko s pravim pristopom in pozitivno delovno klimo vplivamo na povečanje zavzetosti zaposlenih.

 

Vsebina delavnice:


Vsebina delavnice je kombinacija:

● dobrih praks vodilnega svetovnega združenja na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev, ki svojim delovanjem izboljšuje uspešnost poslovnih okolij in razvija strokovnost vodenja projektov z svetovno priznanimi standardi in certifikati - Project Management Institute (PMI)
● standarda vodilnega svetovnega združenja na področju upravljanja sprememb, ki opisuje uveljavljene norme, procese, naloge in spretnosti za prehod organizacije iz trenutnega stanja v prihodnje, da bi dosegli pričakovane koristi - Association of Change Management Professionals (ACMP)
● modernega pristopa k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju - Neuro-linguistic programming (NLP) 
● procesa osebnostnega razvoja posameznika, ki z ozaveščanjem povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanjem specializiranih razvojnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi osebnostno raste in razvija svoj potencial - Brennan Healing Science (BHS)
● dobrih praks in izkušenj predavatelja v vlogi projektnega managerja in coacha na področju razvoja človeškega potenciala ter talentov in sistemskega razvoja vodij

 

Predavatelj je strokovno usposobljen in certificiran na vseh omenjenih področjih, kar predstavlja redko kombinacijo poslovnih ved in osebnostnega razvoja posameznika (PMP, NLP Master, BHS Practitioner).

 

Program delavnice:

  • Organizacijska delovna klima
Vpliv in elementi organizacijske delovne klime, razlike med organizacijsko kulturo in klimo v podjetju, pristopi za ustvarjanje pozitivne delovne klime, različni stili vodenja.
  • Proces razvoja osebnosti posameznika - razvoj voditeljstva
Značajske strukture in osebnostni vedenjski mehanizmi posameznika, prepoznavanje in uporaba talentov, vloga medsebojnih odnosov na delovnem mestu, osvajanje veščin coachinga, povratna informacija namesto kritike, sprejemanje pravih odločitev.
  • Soočanje s problemi in reševanje konfliktov
Vzroki za nastanek konfliktov oziroma problemov, orodja in tehnike za reševanje konfliktih situacij na miren in konstruktiven način, kako komunicirati v primeru soočanja s problemi, vloga vodij pri prepoznavanju in reševanju problemov.
  • Vpliv uvajanja sprememb na delovno klimo
Vrste sprememb glede na obseg in vsebino, tipična dinamika uvajanja sprememb, dovzetnost delovnega okolja za spremembe, uspešno načrtovanje in uvajanje sprememb
  • Primeri dobrih praks in praktične vaje udeležencev

Cilji delavnice:


Cilj delavnice je usposobiti udeležence za ustvarjanje pozitivne delovne klime in učinkovito reševanje problemov v delovnem okolju. Udeleženci spoznajo temeljne principe coachinga in razvoja voditeljstva.

 

Trajanje delavnice:
8 šolskih ur


Ciljna skupina:
Delavnica je namenjena zaposlenim v podjetjih/organizacijah, ki imajo vpliv na dogajanje v delovnem okolju: managerji in operativni vodje, projektni vodje, vodje delovnih skupin, strokovni delavci, prodajalci in svetovalci ter podjetnikom.

 

Izvajalec delavnice:

Zoran Korenjak je projektni manager in coach z več kot petnajstletnimi izkušnjami. Vodi strateške in kompleksne projekte v uspešnih družbah in večjih organizacijah, med drugimi tudi v finančni industriji. Je soavtor in predavatelj na Akademiji Projektnega Managementa. Poleg izvedbe praktičnih izobraževanj, predava tudi na strokovnih konferencah, izkušnje in znanje pa je delil tudi s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.
Strokovnost na področju projektnega managementa izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev, ki vsako leto tudi organizira svetovno tekmovanje za PMO leta. V letu 2018 je s svojo ekipo bil eden izmed treh finalistov.

 

Strokovnost na področju osebne storilnosti izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.


Poleg tega je diplomant mednarodnega instituta za zdravljenje in osebno preobrazbo Barbara Brennan School of Healing. To je visoko spoštovana izobraževalna in globalna zdravilna institucija s tisočerimi diplomanti v več kot 50 državah po vsem svetu. Študij zajema proces osebnostnega razvoja študentov, ozaveščanje povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanje specializiranih zdravilnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi ter integrativni negi. Pri svojem delu odlično kombinira strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za osebni ter poslovni uspeh.
a

INVESTICIJA V PROGRAM
Investicija v vaše znanje znaša 149,00 EUR + 22% DDV za plačilo 181,78 EUR na udeleženca.

Kotizacijo poravnajte najkasneje do 20. septembra 2019, na: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

 

Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 20. septembra. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Dva (delovna) dni pred izvedbo odjava ni mogoča.

 

 

 

 


« nazaj
Agencija Pira
Ulica arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota


Tel: 02 521 40 56
Fax: 02 521 40 54
e-mail: info@pira.si

Kakšna cena enodnevnega izobraževanja se vam zdi spremenljiva (brez ddv)?

PONOVOLETNO SREČANJE 2017:

EN FILMČEK O NAS:

 

MEDIJI O NAS:

TV AS: 27.1.2015

  © Agencija Pira, Murska Sobota. Vse pravice pridržane. Pravna obvestila. Izdelava spletnih straniOblikovanje.com